PA05_POT Czy umiesz potęgować

Zadanie trzeba było rozwiązać zauważając powtarzalność ostatniej cyfry potęgowanej liczby, zwykłe potęgowanie byłoby zbyt złożone obliczeniowo dla podanego zestawu.

Jak zauważyć powtarzalność? Kartka papieru, rozpisać ostatnie cyfry dla 0^1, 0^2, …., 1^1, 1^2, 1^3, …, 9^5 itd.

Potem zapisać odpowiednią tabelę w kodzie, tak aby program sięgał jedynie po odpowiednią wartość z tabeli, zamiast obliczać.

To jak długo wykonuje się progam można sprawdzić pod linuxem za pomocą polecenia ‘time’, np. ‘time wget google.com’, jeśli ktoś chce porównać zwykłą implementację z tą z opisanym chwytem.

Można tu jeszcze użyć stdlib lub wyłączyć synchronizację io w iostream, ale to drobiazgi.

Kod:

#include <iostream>

using namespace std;

int main() {

  unsigned short results[10][1][4] = {{{0}},{{1}},{{6,2,4,8}},
{{1,3,9,7}},{{6,4}},{{5}},{{6}},{{1,7,9,3}},{{6,8,4,2}},{{1,9}},};

  unsigned short modulo[] = {1, 1, 4, 4, 2};

  long n;
  cin >> n;

  long cases[n][2];

  for (long a = 0; a < n; a++)
    cin >> cases[a][0] >> cases[a][1];

  for (long a = 0; a < n; a++) {

    unsigned short moduloDivisorIndex = (cases[a][0] % 5);
    unsigned short moduloDivisor = modulo[moduloDivisorIndex];
    unsigned short lastDigit = cases[a][0] % 10;
    long moduloIndex = cases[a][1] % moduloDivisor;

    cout << results[lastDigit][0][moduloIndex] << '\n';
  }

  cout << endl;

  return 0;
}

Wersja z komentarzem:

#include <iostream>

using namespace std;

int main() {

  //1 indeks jaka jest ostatnia cyfra podstawy
  //3 jaki jest wynik modulo przez komórkę z modulo[]
  unsigned short results[10][1][4] = {
      {    //0
          {0}
      },{
          //1
          {1}
      },{
          //2
          {6, 2, 4, 8}
      },{
          //3
          {1, 3, 9, 7}
      },{
          //4
          {6, 4}
      },{
          //5
          {5}
      },{
          //6
          {6}
      },{
          //7
          {1, 7, 9 ,3}
      },{
          //8
          {6, 8, 4, 2}
      },{
          //9
          {1, 9}
      },
  };

  unsigned short modulo[] = {1, 1, 4, 4, 2};

  //Pattern na modulo: 1 4 4 2 1
  //Modulo przez 5
  //Dla 1 - 1
  //Dla 2 - 4
  //Dla 3 - 4
  //Dla 4 - 2
  //Dla 0 - 1

  //Liczba: 1
  //Potęgi 1 2 3 4 5 6 7 8 9
  //Wyniki:1 1 1 1 1 1 1 1 1
  //Powtarzanie: [1]

  //Liczba: 2
  //Potęgi 1 2 3 4 5 6 7  8  9
  //Wyniki:2 4 8 16 32 64 128 256 512
  //Powtarzanie: [2 4 8 6]
  //Modulo przez 4:
  //1 - 2
  //2 - 4
  //3 - 8
  //0 - 6

  //Liczba: 3
  //Potęgi 1 2 3 4  5
  //Wyniki:3 9 27 81 243
  //Powtarzanie: [3 9 7 1]
  //Modulo przez 4:
  //1 - 3
  //2 - 9
  //3 - 7
  //0 - 1

  //Liczba: 4
  //Potęgi 1 2 3 4  5
  //Wyniki:4 16 64 256 1024
  //Powtarzanie: [4 6]
  //Modulo przez 2:
  //1 - 4
  //0 - 6

  //Liczba: 5
  //Potęgi 1 2 3  4
  //Wyniki:5 25 125 625
  //Powtarzanie: [5]
  //Modulo przez 1:
  //0 - 5

  //Liczba: 6
  //Potęgi 1 2 3  4
  //Wyniki:6 36 216 1296
  //Powtarzanie: [6]
  //Modulo przez 1:
  //0 - 6

  //Liczba: 7
  //Potęgi 1 2 3  4  5
  //Wyniki:7 49 343 2401 16807
  //Powtarzanie: [7 9 3 1]
  //Modulo przez 4:
  //1 - 7
  //2 - 9
  //3 - 3
  //0 - 1

  //Liczba: 8
  //Potęgi 1 2 3  4  5
  //Wyniki:8 64 512 4096 32768
  //Powtarzanie: [8 4 2 6]
  //Modulo przez 4:
  //1 - 8
  //2 - 4
  //3 - 2
  //0 - 6

  //Liczba: 9
  //Potęgi 1 2 3  4  5
  //Wyniki:9 81 729 6561 59049
  //Powtarzanie: [9 1]
  //Modulo przez 2:
  //1 - 9
  //0 - 1

  //Liczba: 10
  //Potęgi 1
  //Wyniki:10
  //Powtarzanie: [0]
  //Modulo przez 1:
  //0 - 0

  long n;
  cin >> n;

  long cases[n][2];

  for(long a =0;a<n;a++)
    cin >> cases[a][0] >> cases[a][1];

  for(long a =0;a<n;a++){

    unsigned short moduloDivisorIndex = (cases[a][0] % 5);
//    cout << "Modulo divisor index: " << moduloDivisorIndex << endl;

    unsigned short moduloDivisor = modulo[moduloDivisorIndex];
//    cout << "Modulo divisor: " << moduloDivisor << endl;

    unsigned short lastDigit = cases[a][0] % 10;
//    cout << "Last digit: " << lastDigit << endl;

    long moduloIndex = cases[a][1] % moduloDivisor;
//    cout << "Modulo index: " << moduloIndex << endl;

    cout << results[lastDigit][0][moduloIndex] << '\n';
  }

  cout << endl;

  return 0;
}

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s